ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Üdvözöljük az Operel piactéren!

A [DLM Solutions Kft.] [és kapcsolt vállalkozásai] (a továbbiakban: a „DLM”) honlap funkciókat és más termékeket és szolgáltatásokat nyújt(anak) az Önök részére, amennyiben a [piacter.operel.hu] honlapot (a továbbiakban: a „Honlap”) használják vagy ha a Honlapon vásárolnak, [DLM] mobil applikációkat használnak vagy a fent említett kapcsolat valamelyike során a [DLM] által rendelkezésre bocsátott szoftvereket használják (a továbbiakban együttesen: a „DLM-szolgáltatások”). [DLM] a DLM-szolgáltatásokat az ezen az oldalon meghatározott Általános Szerződési Feltételekkel nyújtja.

Az Operel piactéren terméket és szolgáltatást értékesíteni kizárólag az Operel piactér szerződéses partnereknek van joga és lehetősége. Ennek feltétele az OPEREL felhő ERP rendszer használata.

Az Operel piactéren vásárolni regisztrációval és előzetes regisztráció nélkül is lehet.

I.     FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Kérjük, hogy mielőtt igénybe veszi valamely DLM-szolgáltatást, figyelmesen olvassa el jelen Felhasználási feltételeket. A DLM-szolgáltatások használatához Önnek el kell fogadnia jelen Általános Szerződési Feltételeket.A DLM-szolgáltatások széleskörűek, és bizonyos esetekben további feltételek is elfogadásra kell, hogy kerüljenek. Ha Ön egyDLM-szolgáltatatást (pl. a „Fiókom”, ajándékutalvány-vásárlás vagy DLM-mobiltelefon alkalmazás) használ, akkor Önre az adott DLM-szolgáltatásra irányadó feltételek is vonatkoznak („Szolgáltatási Feltételek”). Amennyiben jelen Felhasználási Feltételek ellentétesek az adott szolgáltatásra vonatkozó Szolgáltatási Feltételekben foglaltakkal, akkor a Szolgáltatási Feltételekben foglaltak az irányadók.

1.    ADATVÉDELEM

Kérjük, hogy olvassa el Adatvédelmi nyilatkozatunkat és a Cookiek és az internet használatára vonatkozó irányelvünket, amelyeket a DLM-szolgáltatások használatához el kell fogadnia.

2.    ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ

Ha Ön valamely DLM-szolgáltatást használja vagy e-mailt, szöveges üzenetet vagy más üzenetet küld nekünk a számítógépéről vagy a mobiltelefonjáról, úgy ezek elektronikus kommunikációnak minősülnek. Önnel elektronikusan fogunk kommunikálni– különböző formában, pl. e-mailen, szöveges üzeneteken, in-app push üzeneteken keresztül vagy úgy, hogy a honlapunkon megjelenítünk valamilyen elektronikus üzenetet vagy más kommunikációt, vagy valamelyDLM-szolgáltatások keretében, például az Üzenetközponton keresztül. Önnek el kell fogadnia azt, hogy a szerződés teljesítése érdekében elektronikus értesítéseket kap tőlünk, és el kell fogadnia azt is, hogy az Önnel közölt hozzájárulások, értesítések, hirdetmények és más üzenetek elektronikus formában, és nem írásban kerülnek megküldésre, kivéve azokat az eseteket, ha kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírások más kommunikációs formát írnak elő.

3.    SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA

ADLM-szolgáltatások teljes terjedelmükben, lsd. a szövegek, a grafikai megjelenítések, a logo-k, a gomb-ikonok, a képek, a hanganyagok, a digitális letöltések és az adatbázisok mind a [DLM] vagy olyan harmadik személyektulajdonában állnak, akik tartalmat szolgáltatnak vagy ilyet a Honlapon rendelkezésre bocsátanak, és szerzői jogvédelem alatt állnak. A DLM-szolgáltatások teljes tartalma, felépítése is a[DLM] kizárólagos tulajdonát képezi, és szerzői jogvédelem alatt áll – beleértve az adatbázisra vonatkozó szerző jogi védelmet is.

Tilos a DLM kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül valamely DLM-szolgáltatásból egy részt kivenni és/vagy azt ismételten felhasználni. Különösképpen tilos aDLM kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül az adatbányászati tevékenységet végezni, tilos robotokat vagy hasonló adatgyűjtő- és kivonatoló-programokat használni annak érdekében, hogy valamely DLM-szolgáltatás lényeges részét az ismételt felhasználáshoz (akár egyszer akár többször) kivonatolják. A [DLM] kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül tilos továbbá olyan saját adatbázist építeni és/vagy megjelentetni, amely a DLM-szolgáltatások lényeges elemeit (pl. árainkat és termékinformációinkat) tartalmazzák.

4.    VÉDJEGYEK ÉS ÁRUJELZŐK

Mindengrafika, logó, fejléc, gomb-ikon, script és szolgáltatásnév a [DLM] iparjogvédelmi jogi védelme alatt áll, amit valamelyikDLM-szolgáltatás tartalmaz, ill. amelyik ennek során kerül igénybevételre. A [DLM] védjegyeit és árujelzőit tilos olyan termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatba hozni, ami nem tartozik a [DLM]-hez, és tilos olyan módon felhasználni is, hogy az a vásárlók számára félrevezető vagy megtévesztő legyen, illetve oly módon, hogy a [DLM]-et rossz színben tüntesse fel vagy hitelét rontsa. Mindenmás, nem [DLM] tulajdonát képező és [DLM] szolgáltatás során feltüntetésre kerülő védjegy és árujelző annak mindenkori tulajdonosa tulajdonát képezi.

5.    SZABADALMAK

A[DLM] egy vagy több szabadalma a [DLM] szolgáltatásokban és a[DLM] szolgáltatásokon keresztül elérhető funkciókban és alkalmazásokbankerül alkalmazásra.

6.    FELHASZNÁLÁSI JOG ÉS HOZZÁFÉRÉS

A jelen FelhasználásiFeltétek és az esetlegesen alkalmazandó Szolgáltatási Feltételek betartásának, valamint az esedékes díjak megfizetésének feltételével a [DLM] és a tartalomszolgáltatói korlátozott, egyszerű, nem átruházható és a hozzáférés továbbadását nem engedélyező és nem kereskedelmi használati célú felhasználási jogot biztosítanak aDLM-szolgáltatásokhoz. Ez a felhasználási jog nem terjed ki a DLM-szolgáltatások ill. azok tartalma adásvétel útján történő továbbértékesítésére és azok kereskedelmi felhasználására, valamint termékinformációk, leírások és árak rögzítésére és felhasználására, a DLM-szolgáltatások vagy azok tartalma származtatott felhasználására, más kereskedő javára számlainformációk letöltésére vagy másolására ill. adatbányászatra, robotok vagy hasonló adatgyűjtő és –kivonatoló programok használatára.

A [DLM] és [DLM] számára felhasználási jogokat biztosítók, a beszállítói, a kiadói, a felhasználási jogainak tulajdonosai vagy más tartalom-szolgáltatásnyújtók fenntartanak minden jogot, amely jelen felhasználási feltételekben vagy a szolgáltatási feltételekben nem kerültek kifejezetten az Önök számára átadásra. Tilos a DLM-szolgáltatások illetve azok bármely részének a reprodukciója, sokszorosítása, másolása, eladása, továbbértékesítése vagy bármilyen módon történő kereskedelmi célú felhasználása [DLM] kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül.

Tilos továbbá a [DLM] kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül a védjegyek, logók vagy más szerzői jogvédelem alatt álló adatok (pl. képek, szöveg, oldal-megjelenés vagy forma) csatolására „Frame”-t vagy „Frame”-technikát alkalmazni. [DLM] kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül tilos továbbá meta-tag-eket vagy más „rejtett szöveget” [DLM] nevének vagy védjegyének vagy márkanevének alkalmazásával használni.

Tilos a [DLM] szolgáltatásokat visszaélésszerűen felhasználni. A DLM-szolgáltatásokat csak jogszerűen, a jogszabályi keretek között szabad felhasználni. A [DLM] által biztosított felhasználási jogok megszűnnek, amennyiben jelen Felhasználási feltételeket vagy a Szolgáltatási Feltételeket nem tartja be.

7.    AZ ÖN FIÓKJA

Amennyiben valamelyikDLM-szolgáltatást használja, úgy felel azért, hogy a bejelentkezési információi titokban maradjanak, valamint, hogy a DLM szolgáltatások eléréséhez használt eszközéhez illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. Ön felelősséggel tartozik minden olyan cselekményért, amelyet az Ön fiókja vagy jelszava felhasználásával hajtottak végre. Minden szükséges lépést meg kell tennie annak érdekében, hogy a jelszava titokban maradjon, és biztosan megőrzésre kerüljön, és köteles bennünket haladéktalanul tájékoztatni arról, ha alappal feltételezi, hogy harmadik személy hozzájuthatott a jelszavához vagy a jelszavát jogosulatlanul használja, vagy ha ezek megvalósulása valószínű. Ön felel azért, hogy a nálunk nyilvántartott adatai helyesek és teljes körűek, és Önnek kell gondoskodnia arról, hogy a megadott adataiban bekövetkező esetleges módosulásokról értesítsen bennünket. Az Ön által megadott adatok nagy részét, mint például a fiókbeállításait, megtekintheti a honlap „Fiókom” rovatában, és azokat aktualizálhatja is.

Tilosa DLM-szolgáltatásokat felhasználni (i) olyan módon, ami alkalmas arra, hogy a DLM-szolgáltatást vagy az ahhoz biztosított hozzáférést megszüntesse, azt megkárosítsa vagy más módon rongálja, vagy (ii) csalárd célokra vagy valamilyen bűncselekménnyel illetve jogellenes tevékenységgel kapcsolatban vagy (iii) bosszúság vagy kényelmetlenség okozása vagy félelem keltése érdekében.

A [DLM] fenntartja a jogot arra, hogy a honlap bizonyos szolgáltatásait megtagadja az Ön irányába, felhasználói fiókokat bezárjon, vagy valamely tartalmat töröljön vagy módosítson, amennyiben Ön a vonatkozó jogszabályok alapján jelen Felhasználási feltételeket vagy más alkalmazandó szerződési feltételeket vagy iránymutatásokat megszegett.

8     ÉRTÉKELÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÁS TARTALMAK

A látogatók értékeléseket, hozzászólásokat vagy más tartalmakat írhatnak, üzeneteket küldhetnek, beküldhetnek javaslatokat, ötleteket, hozzászólásokat, kérdéseket vagy más információkat; ezek tartalma azonban nem lehet jogsértő, obszcén, sértő, fenyegető, gyalázkodó, magánszférába avatkozó, illetve nem sérthet meg harmadik személyeket más módon sem, nem lehet továbbá elfogadhatatlan, nem tartalmazhat szoftvervírust, nem hordozhat politikai kampányüzenetet illetve reklámüzenet, körlevelet, tömegküldeményeket, bármilyen formájú spam-et. Tilos hamis e-mailcím használata, és tilos önmagát más személynek vagy társaságnak kiadni vagy bank- vagy hitelkártya eredetéről vagy más tartalmakról hamis információt szolgáltatni. [DLM] fenntartja a jogot arra hogy az ilyen tartalmakat eltávolítsa vagy módosítsa. Amennyiben úgy véli, hogy az Ön személyhez fűződő jogait valamelyDLM-szolgáltatásban megtalálható cikk vagy információ megsértette, kérjük, értesítsen bennünket..

Ha Ön a Honlapon beállít valamilyen tartalmat vagy beküld valamilyen anyagot, úgy eltérő rendelkezés hiányában Ön (a) a [DLM]-nek nem kizárólagos, jogdíjmentes, továbbadható és átruházható jogot biztosít ezen tartalmak használatára, sokszorosítására, megváltoztatására, feldolgozására, nyilvánosságra hozatalára, fordítására, származtatott művek létrehozatalára, világszerte minden médiában történő forgalmazására és lejátszására, valamint (b) hozzájárul ahhoz, hogy a [DLM], valamint azok, akik számára a felhasználási jogok továbbadásra kerültek azoknak a neveit, akikkel kapcsolatosan a tartalmat beküldték, felhasználják. A személyhez fűződő szerzői jogok jelen rendelkezéssel nem kerülnek átruházásra.

Önnek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy az Ön által ezen tartalmakra és anyagokravonatkozóan visszavonhatatlanul engedélyezett szellemi alkotások felhasználási joga a fentiek szerinti formában a teljes védelmi időn keresztül fennálljon. Hozzá kell járulnia továbbá ahhoz is, hogy a [DLM] minden további szükséges cselekményt megtegyen annak érdekében, hogy a fenti, a [DLM] részére biztosított jogok teljesítésre kerüljenek, beleértve formai dokumentumok aláírását is.

Ön szavatolja, hogy az Ön által megnevezett tartalmak vonatkozásában minden joggal rendelkezik, valamint azt, hogy a tartalmak és az anyagok rendelkezésre bocsátásának időpontjában (i) a tartalmak és az anyagok hibátlanok, és (ii) az Ön által rendelkezésre bocsátott tartalmak és anyagok a [DLM] semmilyen alkalmazandó feltételeit és irányelveit nem sértik meg és semmilyen személynek vagy társaságnak nem okoznak kárt (beleértve azt is, hogy a tartalmak vagy anyagok nem lehetnek gyalázkodók). Ön vállalja, hogy kártalanítja [DLM]-t a harmadik személyek által az Ön által rendelkezésre bocsátott tartalmakból vagy anyagokból eredő vagy azokkal kapcsolatosan érvényesített követelései vonatkozásában – kivéve, ha a felelősséget [DLM] mulasztása alapozza meg, azzal hogy a tartalmat annak ellenére nem távolította el megfelelően, hogy a jogellenességről értesítették.

9.    SZELLEMI TULAJDONNAL KAPCSOLATOS IGÉNYEK

[DLM] elismeri harmadik személy szellemi alkotásokra vonatkozóan fennálló jogait. Amennyiben úgy gondolja, hogy az Ön szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogai valamilyen formában felhasználásra kerültek, ami okot ad jogsértés feltételezésére, kérjük, hogy értesítsen bennünket.

10.  A [DLM]-SZOFTVEREK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

A DLM-szolgáltatásokkalkapcsolatosan Önnek időről időre rendelkezésére bocsátott szoftverek (beleértve a frissítéseket és fejlesztéseket és a hozzájuk tartozó dokumentációt is) (a „DLM-szoftverek”) felhasználására a jelen Felhasználási feltételeken kívül Szoftver-felhasználási Feltételek is vonatkoznak.

11.  MÁS VÁLLALKOZÁSOK

A [DLM]-től különböző személyek üzemeltetik az ezen a Honlapon található boltokat, nyújtják a szolgáltatásokat illetve árusítják a termékeket. Ezen kínálatok vizsgálatáért és értékeléséért a [DLM] semmiféle felelősséget nem vállal, és nem szavatol ezen vállalkozások és magánszemélyek kínálatáért illetve ezen honlapok tartalmáért sem. [DLM] tájékoztatja Önt arról, ha harmadik személy az üzleti kapcsolatba bevonásra kerül, és az Ön adatvédelmi nyilatkozata alapján válik [DLM] jogosulttá arra, hogy ezen harmadik személyt az Ön ezen üzleti kapcsolatra vonatkozó adatairól tájékoztassa A harmadik személy Adatvédelmi tájékoztatóját és aFelhasználási feltételeit is olvassa elalaposan!

12.  A [DLM] SZEREPE

[DLM] harmadik személy szolgáltatók számára lehetővé teszi, hogy a termékeiket a Honlapon listázzák, és eladják. Ez a termék részletes leírását tartalmazó oldalról derül ki. Annak ellenére, hogy ezen platform szolgáltatójaként a [DLM] az üzlettér-platformon összekapcsolt tranzakciókat tesz lehetővé, a [DLM] nem válik ezen harmadik szolgáltató árucikke sem vevőjének, sem eladójának. [DLM] vevők és eladók számára biztosít platformot tárgyalások folytatására és tranzakciók megkötésére. Így az a szerződés, amely ezen harmadik szolgáltatói árucikk vonatkozásában jön létre, kizárólag az eladó és a vevő között kerül megkötésre. A [DLM] nem szerződő fél, és ezért ezen szerződésért nem vállal felelősséget. A termékek eladásáért, vevői oldalon felmerülő reklamáció esetén és minden, az eladó és a vevő között létrejött szerződésből eredő dologért az eladó felel.

13.  FELELŐSSÉG

[DLM] minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a DLM szolgáltatások megszakítás nélkül elérhetőek legyenek, és, hogy a közvetítési szolgáltatás hibátlan legyen. Az internet természetéből adódóan azonban ez nem garantálható. Javítási, karbantartási munkák valamint új beállítások vagy szolgáltatások bevezetése érdekében a DLM-szolgáltatások elérhetősége megszakadhat vagy korlátozottá válhat. [DLM] igyekszik ezen átmeneti megszakítások illetve korlátozások gyakoriságát és időtartamát korlátozni.

[DLM] korlátlanul felel azokért a károkért, amelyeket a [DLM] vagy annak törvényes képviselője vagy teljesítési segédje szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelességszegése okozott.

Ha [DLM] felelőssége kizárásra vagy korlátozásra kerül, úgy ez a munkavállalói, képviselői és teljesítési segédeire is vonatkozik.

14.  IRÁNYADÓ JOG

Jelen Általános Szerződési Feltételekkel nem érintett kérdések vonatkozásában a magyar jog az irányadó.

15.  SZOLGÁLTATÁSOK MEGVÁLTOZÁSA VAGY A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MEGVÁLTOZÁSA

[DLM] fenntartja a jogot arra, hogy a DLM-szolgáltatásokat, a szabálykönyveket, a feltételeket – beleértve jelen Felhasználási feltételeket és a Szolgáltatási Feltételeket is – bármikor megváltoztassa. A DLM-szolgáltatások igénybevevője vonatkozásában a szolgáltatás igénybevételének időpontjában érvényes Általános Szerződési Feltételek, szerződési feltételek és Felhasználási Feltételek az irányadók. Amennyiben ezen feltételek bármelyike érvénytelenné, semmissé vagy bármilyen okból érvényesíthetetlenné válna, úgy az adott rendelkezés leválasztásra kerül, és az a többi rendelkezés érvényességét és érvényesíthetőségét nem befolyásolja.

16   JOGRÓL VALÓ LEMONDÁS

Amennyiben Ön megsérti a Felhasználási Feltételeket, és a [DLM] nem lép fel ezzel kapcsolatosan, úgy ez nem jelenti azt, hogy a vonatkozó jogairól lemondott volna, és továbbra is jogosult marad más alkalommal gyakorolni a jogait, ha megsérti a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakat.

17.  KISKORÚAK

A [DLM] nem árusít termékeket kiskorúak részére. A gyerekeknek szóló termékeket is csak felnőttek vásárolhatják meg. 18 éven aluliak kizárólag valamelyik szülőjük vagy szülői felügyeleti jogot gyakorló személy közreműködésével használhatják a DLM-szolgáltatásokat.

18.  [DLM] ELÉRHETŐSÉGEI

DLM Solutions Kft

1033 Budapest, Szőlőkert u 4/B

info@operel.hu

+36 20 440 5500


II.     ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

1.    JELEN ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Jelen ÉrtékesítésiFeltételek szabályozzák termékek DLM Kft-n keresztül történő értékesítését az Ön részére.

A piacter.operel.hu honlapon harmadik személyek által értékesítésre kerülő termékekre a DLM szolgáltatások részvételi feltételei irányadók. Akínálatban széleskörű DLM szolgáltatásokat talál, és bizonyos esetekben ezekre további feltételek is vonatkoznak. Amennyiben DLM-szolgáltatást (pl. [Számlám, ajándékutalványok, DLM-mobilalkalmazások vagy az üzenetközpont) vesz igénybe, úgy ezekre a mindenkori DLM-szolgáltatásokra irányadó szerződési feltételek („Szolgáltatási feltételek")az irányadóak.Amennyiben ezen Felhasználási feltételek ellentmondanak a Szolgáltatási feltételeknek, úgy a Szolgáltatási Feltételek élveznek elsőbbséget.

Kérjük, hogy mielőtt megrendelést ad le, figyelmesen olvassa el jelen feltéteket. A [DLM]-nél történő megrendelés leadásával egyidejűleg Önnek el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket (amelynek része a jelen Értékesítési feltételeket is).

2.    SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

Az Ön megrendelése adásvételi szerződés megkötésére adott ajánlatnak minősül. Amennyiben megrendelést ad le, üzenetben értesítjük, amelyben megerősítjük a megrendelésének beérkezését, és ez tartalmazza annak részleteit (megrendelés elfogadása). Amennyiben Ön használ bizonyos DLM-szolgáltatásokat (pl. DLM mobil alkalmazásokat), úgy a megrendelés elfogadása az Ön Üzenetközpontján keresztül a Vásárlói fiókjába is eljuttatásra kerülhet. A megrendelés visszaigazolása nem jelenti az Ön ajánlatának elfogadását, hanem az csak arra szolgál, hogy Ön értesüljön arról, hogy a megrendelését a DLM megkapta. Adásvételi szerződés csak akkor jön létre, ha a megrendelt áru Önnek elküldésre kerül, és Önt egy második e-mailben vagy az Üzenetközponton keresztül a Vásárlói fiókjában üzenetben értesítjük a termék elküldéséről. Ha a megrendelés több mint egy csomagbankerül elküldésre, akkor előfordulhat, hogy mindegyik csomagról külön-külön kap szállítási értesítést. Ebben az esetben minden szállítási értesítés tekintetében külön-külön adásvételi szerződések jönnek létre közöttünk az adott szállítási értesítésben megjelölt egyes termékek vonatkozásában.Megrendelését a szállítási értesítést megelőzően bármikor törölheti.

Nem illeti meg Önt a fenti rendelés-törlési jog olyan termékcsoportok és szolgáltatások vonatkozásában –  beleértve adigitális tartalmakat ill. szoftvereket is –, amelyek nem fizikai adathordozón (pl. CD-n vagy DVD-n) kerülnek leszállításra, ha a letöltésük vagy a használatuk (amelyikre előbb kerül sor) már megkezdődött.

Önnek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a számlák elektronikusan kerüljenek megküldésre. Az elektronikus számlákat .pdf formátumban a Honlap „Fiókom”rovatában bocsátjuk az Ön rendelkezésére. Minden szállítás szállítási értesítőjében értesítjük Önt arról, hogy az elektronikus számla rendelkezésre áll-e. Az elektronikus számláról további információta súgó oldalainkon talál. Itt talál leírást arról is, hogy a számláról hogyan kaphat papíralapú dokumentumot.

Kérjük, hogy vegye figyelembe, hogy bizonyos termékeket csak háztartási mennyiségben értékesítünk. Ez egyrészt az egy megrendelés keretében megrendelhető termékek mennyiségére, másrészt az ugyanazon termék vonatkozásában leadott több megrendelésére is vonatkozik, ha az egyes megrendelések háztartási mennyiséget tartalmaznak.

3.    14 NAPOS ELÁLLÁSI JOG, ELÁLLÁSI JOG KIZÁRÁSA, ÖNKÉNTES VISSZAADÁSI JOGUNK ÉS TÖRVÉNYI KELLÉKSZAVATOSSÁG

Tájékoztatás elállási jogról

Elállási jog

Önnek joga van jelen szerződéstől attól a naptól kezdve amikor Ön vagy egy Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem a fuvarozó, az adott terméket (több termékről szóló, de ugyanazon megrendelés alapján létrejött szerződés alapján leszállításra kerülő küldemény esetén amikor az utolsó terméket, egy termék több részletben vagy darabokban történő szállítása esetén amikor az utolsóküldeményrészletet vagy –darabot) birtokba vette, vagy olyan digitális tartalom esetén, amely nem fizikai adathordozón (pl. CD-n vagy DVD-n) kerül leszállításra, a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül elállni.

Az elállási jogának gyakorlásához Önnek értesítenie kell bennünket (DLM Solutions Kft., székhelye: 1033 Budapest, Szőlőkert u 4/B.) azon döntéséről, hogy a szerződéstől eláll. Erről köteles haladéktalanul írásban értesíteni a DLM-et emailben az info@operel.hu címen, a megrendelés egyértelmű beazonosításával. Az elállás beérkezését DLM írásban visszaigazolja a feladó email címére.

Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatát az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő lejárata előtt elküldi, és a termék(ek)et az alábbiakban meghatározásra kerülő határidőn belül küldi vissza.

Az elállás következményei:

Amennyiben jelen szerződéstől eláll, úgy megtérítjük Önnek azokat a költségeket, amiket mi kaptunk az adott áruért Öntől. Ezen visszafizetésre haladéktalanul és legkésőbb, a lent megnevezett esetekre figyelemmel, tizennégy nappal azt követően kerül sor, hogy az Ön elállási jogáról szóló nyilatkozatát megkaptuk. A visszafizetés módja ugyanaz a fizetési mód, amelyet Ön az eredeti tranzakciónál alkalmazott, kivéve, ha Önnel kifejezetten ettől eltérően állapodtunk meg. A visszafizetésért semmilyen esetben nem számítunk fel díjazást. A visszafizetést mindaddig megtagadhatjuk, amíg a termékek vissza nem érkeznek hozzánk, vagy amíg nem bizonyítja, hogy az terméket részünkre visszaküldte – amelyik előbb bekövetkezik.

A termékeket haladéktalanul, de legkésőbb a jelen szerződéstől történő elállásról szóló tájékoztatásának elküldését követően legkésőbb tizennégy napon belül vissza kell küldeniük.A visszküldemény akkor minősül határidőben feladottnak, ha azt a tizennégynapos határidő lejárta előtt elküldik.

A termék esetleges értékcsökkenését csak abban az esetben kell megtérítenie, hogyha az értékcsökkenés a termékek jellege, tulajdonsága és működése megvizsgálásához nem szükséges magatartása miatt következett be.

Az elállási jog alóli kivételek.

Ön nem gyakorolhatja az elállási jogát a következő szerződések esetén:

  • olyan zárt csomagolású termékek vonatkozásában kötött szerződéseknél, ahol a zárt csomagolás felbontásra került, viszont a termék a felbontása után egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem küldhető vissza, valamint olyan termékek vonatkozásában kötött szerződések esetén, ahol a termék jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.
  • Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tárgyában kötött szerződés esetén, ha a termék csomagolása az átadást követően felbontásra került.
  • Olyan előre gyártott termék vonatkozásában kötött szerződés esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján, vagy kifejezett kérésre állítottak elő, vagy olyan termék esetében, melyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak.
  • Romlandó, vagy minőségét rövid ideig megőrző termék vonatkozásában kötött szerződés esetében.
  • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében, ha a [DLM]a szolgáltatás egészét teljesítette (pl. mp3 zeneszolgáltatás került igénybevételre),és a teljesítést az Ön kifejezett előzetes beleegyezésével kezdte meg, és Ön tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően elveszíti az elállási jogát.
  • Hírlap, folyóirat és időszaki lap vonatkozásában kötött szerződés esetén, az előfizetési szerződések kivételével, és
  • olyan alkoholtartalmú italok vonatkozásában kötött szerződések esetén, amely italok tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon piaci ingadozásoktól függ, és melynek árában a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított 30. napot követően kerül sor.

4.    ÁRAK

Az árak tartalmazzák a fizetendő forgalmi adó összegét, kivéve ahol az általános forgalmi adó külön feltüntetésre kerül.

A legnagyobb igyekezetünk ellenére is előfordulhat, hogy katalógusunkban néhány termék hibás árral kerül feltüntetésre. Rendelése feldolgozásakor, mielőtt a fizetését megterhelnénk, ellenőrizzük a vételárat.Amennyiben valamelyik termék ára hibásan került feltüntetésre, és a helyes ár magasabb mint a Honlapon szereplő ár, úgy a termék megküldése előtt felvesszük Önnel a kapcsolatot annak érdekében, hogy megkérdezzük, hogy a terméket a helyes árért megvásárolja-e vagy a megrendelését törölni kívánja-e. Amennyiben a termék helyes ára alacsonyabb mint az általunk megadott ár, úgy az alacsonyabb összeget fogjuk Önnek felszámolni, és az árut elküldjük Önnek.

5.    FIZETÉS, TULAJDONJOG FENNTARTÁS, SZÁMLA ELLENÉBEN TÖRTÉNŐ FIZETÉS

A Megrendelő a vételárat számla ellenében (a jelen 5. pontban meghatározott feltételek esetén), hitelkártya, banki átutalás vagy beszedési megbízásútján fizetheti meg.

A [DLM] fenntartja a tulajdonjogát minden leszállított termék vonatkozásában a vételár teljes megfizetéséig.

6.    SZÁLLÍTÁS

Amennyiben nem születik eltérő megállapodás, úgy a szállítás a megrendelő által megadott szállítási címre történik. A Honlapon találnak tájékoztatást a [DLM] által értékesítésre kerülő termékek rendelkezésre állásáról (pl. a termékek részletes leírásánál). Felhívjuk a figyelmet, hogy az adott termék rendelkezésre állására, szállítására és kézbesítésére vonatkozó információk csak előzetesen várható adatok és közelítő értékek. Ezek nem jelentenek kötelező vagy garantált küldési vagy szállítási időpontokat, kivéve, ha az adott termék szállítási opciói között kifejezetten kötelező érvényű szállítási határidőként került egy időpont feltüntetésre.Ha a DLM az Ön megrendelésének feldolgozása során megállapítja, hogy az Ön által megrendelt termékek nem állnak rendelkezésre, úgy Önt erről külön e-mailben vagy az Üzenetközpontján keresztül üzenetben értesíti. Ez a megrendelő törvényes igényeit nem érinti.

7.    VÁM

Amennyiben az Európai Unión kívüli területre kéri termékek kézbesítését, úgy előfordulhat, hogy importvámok és -adók hatálya alá kerül, amelyek a meghatározott cél elérésekor kerülnek felszámításra. A vámkezelés minden további díját Önnek kell állnia, nekünk ezen díjakra semmilyen ráhatásunk nincsen. A vámszabályok országonként nagyon eltérőek, ezért javasoljuk Önnek, hogy vegye fel a helyi vámhatósággal a kapcsolatot közelebbi tájékoztatásért. Ezen kívül kérjük, hogy azt is vegye figyelembe, hogy a [DLM] Önt a rendelés során újoncnak fogja tekinteni, és azt is, hogy Önnek az ország összes törvényét és jogszabályt be kell tartania, ahol a termékeket kézhezveszi. Adatainak védelme nagyon fontos a számunkra, és a nemzetközi ügyfeleink figyelmét ezért arra hívjuk fel, hogy a vámhatóságok a határon átnyúló szállítások csomagjait felnyithatják és ellenőrizhetik.

8     JOGRÓL VALÓ LEMONDÁS

Amennyiben Ön megsérti a Felhasználási Feltételeket, és a [DLM] nem lép fel ezzel kapcsolatosan, úgy ez nem jelenti azt, hogy a vonatkozó jogairól lemondott volna, és továbbra is jogosult marad más alkalommal gyakorolni a jogait, ha megsérti a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakat.
ÁSZF letöltése pdf formátumban